نجف آباد کمتر از ۴۰ پرستار مرد دارد
نجف آباد کمتر از ۴۰ پرستار مرد دارد

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری نجف آباد گفت: از مجموع نزدیک به چهارصد و پنجاه پرستار فعال در مراکز درمانی مختلف نجف آباد تنها هفت پرستار مرد در بیمارستان شهید محمد منتظری و حدود سی و پنج نفر نیز در بیمارستان فاطمه الزهرا مشغول فعالیت هستند که این امر انجام بسیاری از امور بیماران مرد […]

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری نجف آباد گفت: از مجموع نزدیک به چهارصد و پنجاه پرستار فعال در مراکز درمانی مختلف نجف آباد تنها هفت پرستار مرد در بیمارستان شهید محمد منتظری و حدود سی و پنج نفر نیز در بیمارستان فاطمه الزهرا مشغول فعالیت هستند که این امر انجام بسیاری از امور بیماران مرد و یا اجرای کامل و صحیح طرح انطباق را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

محمد رضا بی ریائی رئیس هیات مدیره نظام پرستاری نجف آباد در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب ادامه داد:« این محدودیت در کل کشور نیز به نوعی وجود دارد به طوریکه در سه سال اخیر تنها بیست درصد پذیرفته شدگان رشته های پرستاری را دانشجویان پسر تشکیل می دادند که همین میزان نیز بعضا تا فارغ التحصیلی آنها به مرز پنج درصد نیز می رسید ولی اخیرا با تغییرات صورت گرفته این میزان به حدود چهل درصد افزایش پیدا کرده است.»

بی ریائی در ادامه با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد جهت پذیرش دانشجویان پسر در رشته پرستاری اظهار داشت:« به دنبال همکاری بسیاری خوب این مجموعه آموزشی طی سه ترم تحصیلی گذشته هر بار نزدیک به بیست دانشجوی پسر در این رشته پذیرش می شوند که امیدواریم با فارغ التحصیلی آنها در دو تا سه سال آینده بخشی از مشکلات شهرستان در این موضوع بر طرف شود.»

وی همچنین از بیمارستان های شهید محمد منتظری،فاطمه الزهرا، کلینیک های اکرم،امین،جابر،فرهنگیان،خانواده،حکیم،حضرت زهرا گلدشت،درمانگاه دهق و ویلاشهر به عنوان مهمترین مراکز فعالیت پرستاران در شهرستان یاد کرد و ادامه داد:« در بیمارستان شهید محمد منتظری که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت می کند ۱۶۹ پرستار، بیست و شش تکنیسین اتاق عمل، بیست و سه تکنیسین بیهوشی، ۴ کمک بهیار و ۲۳ بهیار و در بیمارستان فاطمه الزهرا به عنوان یکی از زیر مجموعه های سازمان تامین اجتماعی هم ۱۲۵ پرستار، بیست و هشت بهیار، سی کمک بهیار،۱۶ تکنیسین اتاق بیهوشی و بیست و یک تکنیسین اتاق عمل به ارائه خدمات مختلف به بیماران مشغول هستند.»

لازم به ذکر است که عدم تربیت نیروی انسانی کافی،رعایت نشدن ترکیب جنسیتی در زمان پذیرش دانشجویان، متناسب نبودن افزایش جمعیت و تعداد مراکز درمانی با تعداد پرستاران، رسیدن بخش زیادی از فعالین این حوزه به مرز بازنشستگی، گسترش بیمارهای جدید و سخت تر شدن مراحل درمان آنها به همراه حقوق نسبتا پایین تر در مقایسه با برخی از بخش های سیستم درمان کشور از مهمترین مشکلات پرستاران به شمار می آید.