نجف آباد ۲۸۸ هزار هکتار مرتع دارد
نجف آباد ۲۸۸ هزار هکتار مرتع دارد

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان نجف آباد در خصوص میزان عرصه مراتع شهرستانگفت:وسعت مراتع شهرستان نجف آباد ۲۸۸هزار و۱۳۹ هکتار است که در دو بخش مرکزی ومهردشت قرار دارند. وی افزود:مراتع قشلاقی وییلاقی شهرستان ۱۶۴هزار هکتار است که درقالب ۳۸ عرف تقسیم شده که ۲۸ عرف قشلاقی وبقیه ییلاقی است. موحدی تعداد دامداران مرتبط […]

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان نجف آباد در خصوص میزان عرصه مراتع شهرستانگفت:وسعت مراتع شهرستان نجف آباد ۲۸۸هزار و۱۳۹ هکتار است که در دو بخش مرکزی ومهردشت قرار دارند.
وی افزود:مراتع قشلاقی وییلاقی شهرستان ۱۶۴هزار هکتار است که درقالب ۳۸ عرف تقسیم شده که ۲۸ عرف قشلاقی وبقیه ییلاقی است.
موحدی تعداد دامداران مرتبط با منابع طبیعی را ۹۰۳ دامدارعنوان کرد وگفت:براساس ظرفیت مراتع، ۳۹ هزار و۶۲۰ واحد دامی می توانند در مراتع نجف آباد تعلیف شوند.
وی میزان مراتع دارای طرح مرتع داری را۹هزار و۷۹۸هکتار اعلام کرد واظهار داشت:در این مراتع مدیریت مرتع به عهده دامدار است وتصدی گری دولت کمتر می شود.
سعید موحدی افزود:متاسفانه چرای بی رویه مراتع با دامهای بیش از حد مجاز و از سویی خشکسالی های اخیر باعث شده پوشش گیاهی مراتع هر سال کمتر شود که خسارات جبران ناپذیری را به منابع طبیعی وارد می کند.
وی در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران مبنی برراهکار برون رفت از مشکلات موجود،گفت:همه افراد جامعه باید برای حفظ وحراست از منابع ومراتع تلاش کنند اما نقش ویژه برخی از دستگاه ها ازجمله آموزش وپرورش از طریق فرهنگ سازی در مدارس را نمی توان نادیده گرفت.
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان نجف آباد افزود:نماینده مجلس شورای اسلامی وفرماندار می توانند درمرتفع شدن مشکلات این اداره کمک موثری داشته باشند اما بخش اعظم کار به قوه مقننه برمی گردد بدین صورت که اگرقوانین صحیح ومرتبط تصویب ،منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی جداشود ویا در تقسیم اعتبارات توجه خاصی به این دستگاه دولتی شود بسیاری از مشکلات پیش روی ادارات منابع طبیعی مرتفع خواهد شد.

سعید موحدی در آستانه هفته منابع طبیعی، به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از منابع طبیعی اشاره وخاطر نشان کرد:معظم له توصیه های بسیار خوبی در راستای حفظ وحراست از منابع طبیعی دارند و تاکنون در حد شعار باقی مانده که باید دولت در این زمینه اهتمام جدی داشته وبا تخصیص اعتبارات لازم ازتخریب منابع جلوگیری کند زیرا حیات وآینده ما ونسل های بعد از ما به منابع طبیعی بستگی دارد.
وی به مهم ترین وظیفه منابع طبیعی که همان حفظ وحراست از اراضی ،بیابان ها ،مراتع وجنگل هاست اشاره کرد واظهار داشت:تثبیت مالکیت دولت،ممیزی اراضی وواگذاری اسناد اولین لازمه انجام وظیفه است.

منبع:اصفهان امروز