نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر
نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر
خبرگزاری فارس: یک روز از ماه را نذر جانباز هفتاد درصد کرده بود و می رفت نجف آباد. سوریه بود که خبر شهادت جانباز را دادند. یک نفر را مامور کرد برود نجف آباد.

نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر

خبرگزاری فارس: یک روز از ماه را نذر جانباز هفتاد درصد کرده بود و می رفت نجف آباد. سوریه بود که خبر شهادت جانباز را دادند. یک نفر را مامور کرد برود نجف آباد.

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها

نجف آباد نیوز: جانباز مورد اشاره در این مطلب، شهید ناصر توبئیها از رزمندگان نجف آبادی است که مهر۶۲ طی عملیات والفجر۴ به شدت مجروح و نابینا و قطع نخاع شد. شهید توبئیها، که در طول سال های تحمل عوامل جانبازی، مدرک کارشناسی رشته ادبیات فارسی را گرفت، فرمانده یکی از گردان های لشکر ۴۱ثارالله به فرماندهی شهید قاسم سلیمانی بود.

شهید توبئیها، ۷ دی ۹۲ در ۵۱سالگی بر اثر عوامل جانبازی به شهادت رسید. شهید سلیمانی، بعد از شهادت این شهید نیز، به خانواده اش سرکشی می کرد.

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها نفر اول از چپ در جمع نیروهای لشکر ۴۱ ثارالله

شهید ناصر توبئیها

شهید ناصر توبئیها نفر اول از چپ در جمع نیروهای لشکر ۴۱ ثارالله، نفر دوم حاج قاسم سلیمانی

نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر