نرخ بیکاری در شهرستان نجف آباد ۱۱٫۶ درصد است
نرخ بیکاری در شهرستان نجف آباد ۱۱٫۶ درصد است

محمد مغزی رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی نجف آباد افزود: سهمیه اشتغال شهرستان در سال گذشته دو هزار و ۵۰۴ نفر اعلام شده بود که ما در این شهرستان توانستیم با همکاری مدیران مراکز صنعتی و کارگاه های تولیدی برای پنج هزار و ۴۰۱ نفر شغل ایجاد کنیم. وی گفت:سهمیه امسال هم چهار هزار […]

محمد مغزی رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی نجف آباد افزود: سهمیه اشتغال شهرستان در سال گذشته دو هزار و ۵۰۴ نفر اعلام شده بود که ما در این شهرستان توانستیم با همکاری مدیران مراکز صنعتی و کارگاه های تولیدی برای پنج هزار و ۴۰۱ نفر شغل ایجاد کنیم.
وی گفت:سهمیه امسال هم چهار هزار و یک نفر نفر اعلام شده که تاکنون دو هزار و ۵۰ نفر نفرجذب بازار کار شده اند .
وی گفت: هم اکنون بیش از هفت هزار کارگاه در شهرستان نجف آباد فعال است که برای بازرسی و نظارت بر آنها تنها یک نیرو داریم که جوابگونیست.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد افزود: از مردادماه سال گذشته تاکنون ۱۲ تعاونی در شهرستان به ثبت رسیده که اشتغال بیش از ۱۰۰نفر را کرده است.

منبع:ایرنا