نسخه های عجیب و غریب شهرداری برای بر و کف مردم نجف آباد
نسخه های عجیب و غریب شهرداری برای بر و کف مردم نجف آباد

عدم به روز رسانی طرح تفصیلی شهرداری نجف آباد طی یک دهه اخیر در کنار اعمال برخی بد سلیقگی ها در دادن بر و کف های مختلف و بعضا کاملا متفاوت، وضعیت نامطلوبی را در نقاط مختلف شهر به وجود آورده به طوریکه بسیاری از خیابان ها و کوچه ها مرتب تنگ و یا گشاد […]

عدم به روز رسانی طرح تفصیلی شهرداری نجف آباد طی یک دهه اخیر در کنار اعمال برخی بد سلیقگی ها در دادن بر و کف های مختلف و بعضا کاملا متفاوت، وضعیت نامطلوبی را در نقاط مختلف شهر به وجود آورده به طوریکه بسیاری از خیابان ها و کوچه ها مرتب تنگ و یا گشاد می شوند و یا بعضا ناگهان تمام می شوند.

این امر به ویژه در نقاطی که قبلا در طرح باغات قرار داشته اند و به دلیل ممانعت شهرداری امکان ساخت و ساز با مجوز در آنها فراهم نشده، حاد تر است که این امر در کمترین خسارت و زیان نقشه شطرنجی و زیبای نجف آباد به عنوان با ارزش ترین یادگار شیخ بهایی معمار اصلی آن را بر هم زده است.

به نظر می رسد ادامه این روند هم به ضرر شهرداری و هم مردم تمام شود و در صورت عدم رسیدگی به موقع مسئولان مربوطه در آینده ای نه چندان دور باید منتظر وخیم تر شدن وضعیت موجود باشیم.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بسیاری از زمین های مردم را طرح  هایی مانند فضای سبز،باغات و آموزشی احاطه کرده و شهروندان مجبورند برای اخذ مجوز ساخت و ساز در آنها و قبل از پرداخت هزینه های چندین میلیون تومانی عوارض رنگارنگ، هفت خان آزاد سازی این املاک از طرح های مذکور را پشت سر بگذارند