نصب ۳۴۸ شمارشگر هوشمند روی چاه های آب نجف آباد
نصب ۳۴۸ شمارشگر هوشمند روی چاه های آب نجف آباد
مهر: رییس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۳۸ کنتور (شمارشگر) حجمی هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه‌های شهرستان نجف آباد نصب شد که با فعال شدن آن ها تعداد کل این شمارشگرها در شهرستان به 348 مورد رسیده است.

نصب ۳۴۸ شمارشگر هوشمند روی چاه های آب نجف آباد

مهر: رییس اداره منابع آب شهرستان نجف آباد گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۳۸ کنتور (شمارشگر) حجمی هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه‌های شهرستان نجف آباد نصب شد که با فعال شدن آن ها تعداد کل این شمارشگرها در شهرستان به ۳۴۸ مورد رسیده است.

 رضا هلوان نژاد بیان داشت: ۴۹ حلقه چاه غیرمجاز نیز پُر شده و ۲۴۸ پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال شده است.تا کنون ۳۵ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در شهرستان نجف آباد توقیف شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد:  ۹۰ درصد پروانه‌های بهره برداری چاه‌های کشاورزی شهرستان اصلاح و تعدیل شده است.

چاه آب

چاه آب

نصب ۳۴۸ شمارشگر هوشمند روی چاه های آب نجف آباد