نظارت‌ اصناف نجف‌آباد، ضعیف است
نظارت‌ اصناف نجف‌آباد، ضعیف است
دادستان نجف‌آباد گفت: متاسفانه بیشتر اصناف نجف‌آباد، نظارت خاصی بر عملکرد زیرمجموعه خود در موضوعات مختلف ندارند و به همین دلیل، دیگر دستگاه‌ها مجبور به رسیدگی تخلفات انجام شده می‌شوند.

نظارت‌ اصناف نجف‌آباد، ضعیف است

دادستان نجف‌آباد گفت: متاسفانه بیشتر اصناف نجف‌آباد، نظارت خاصی بر عملکرد زیرمجموعه خود در موضوعات مختلف ندارند و به همین دلیل، دیگر دستگاه‌ها مجبور به رسیدگی تخلفات انجام شده می‌شوند.

علی زارع‌نوری، از ضعف نظارت بر اجرای محدودیت‌های کرونایی به عنوان نمونه‌ای نام برد و گفت: در خصوص تبلیغات هنجارشکنانه در فضای مجازی نیز با تخلفاتی مواجه هستیم که در سایه ضعف نظارت‌ها شکل گرفته‌اند. البته دادستانی با همکاری پلیس فتا و اماکن به صورت جدی ورود پیدا کرده و قاطعانه با برخی مصادیق این تخلفات برخورد داشته‌اند و این روند در آینده نیز با قدرت ادامه خواهد داشت.

زارع در خصوص برخی دیگر از مصادیق هنجار‌شکنی اجتماعی نیز گفت: سگ‌گردانی در فضاهای عمومی، به عنوان تهدید بهداشت عمومی جامعه و مختل کنندۀ آرامش شهروندان محسوب می‌شود و دادستانی بر پایه گزارش‌های مردمی و با همکاری نیروی انتظامی و بسیج به صورت قاطع با این پدیده مقابله می‌کند.

وی از سرقت، توهین، نگهداری موادمخدر، ضرب و جرح و تصادف به عنوان بالاترین فراوانی پرونده‌های کیفری دادستانی شهرستان نام برد و ادامه داد: در راستای احیاء حقوق عامه و حفظ جان و مال شهروندان، برخی نقاط حادثه‌خیز شهرستان مانند جاده جوزدان به قهدریجان ایمن‌سازی شده و در آینده‌ای نزدیک، اقدامات مشابه در مورد جادۀ نجف‌آباد به جوزدان که از کنار شرکت موسوم به سابیر عبور می‌کند، انجام خواهد گرفت.

علی زارع دادستان نجف آباد

علی زارع دادستان نجف آباد

نظارت‌ اصناف نجف‌آباد، ضعیف است