نظام از ظرفیت شنیدن صدای حوزه های سیاسی منتقد بر خورداراست
نظام از ظرفیت شنیدن صدای حوزه های سیاسی منتقد بر خورداراست

ما بدنبال آن هستیم که صدای مخالف و منتقد در حوزه های سیاسی شنیده شود تا نگرانی های این حوزه برطرف شود و نظام نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است. محمودی افزود:ما هرچه بتوانیم این فضا را بازتر و منطقی تر کنیم، بطور قطع انتخابات خوب با مشارکت بیشتر مردم خواهیم داشت. وی تصریح کرد: اگر گروه ها، طیف ها […]

ما بدنبال آن هستیم که صدای مخالف و منتقد در حوزه های سیاسی شنیده شود تا نگرانی های این حوزه برطرف شود و نظام نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است.

محمودی افزود:ما هرچه بتوانیم این فضا را بازتر و منطقی تر کنیم، بطور قطع انتخابات خوب با مشارکت بیشتر مردم خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: اگر گروه ها، طیف ها و جریان های سیاسی احساس کنند جایی برای طرح نقد و انتقاد مخالف و صحبت کردن دارند، با انگیزه بیشتری هوادارانشان را تشویق می کنند که به پای صندوق های رای بیایند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون گفت: از وجود گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی استقبال و چارچوب قانونی را نیز رعایت می کنیم.
وی گفت : براساس قانون وظیفه ما اجرا، هماهنگی و پشتیبانی از انتخابات است که امیدواریم بتوانیم این تکلیف را بخوبی انجام دهیم.
فرماندار نجف آباد درخصوص تبلیغات زودهنگام نیز گفت: ما هم اکنون در کمیته «رصد اخبار و اطلاعات انتخاباتی» افراد و گروه ها را رصد می کنیم و تاکنون تبلیغات سازمان یافته ای در شهرستان گزارش نشده است. 
محمودی ازتشکیل ۱۱ کمیته برای برگزاری هرچه بهتر برگزار کردن انتخابات در این شهرستان خبر داد و افزود: نشست های این کمیته ها بطور مرتب برگزار می شود.

منبع:ایرنا