نقش دوتابعیتی ها و نفوذی ها در خرابکاری ها
نقش دوتابعیتی ها و نفوذی ها در خرابکاری ها
مهر: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:در سال‌های گذشته زمانی که خرابکاری حتی جزئی در کشور ایران اتفاق می‌افتاد کشورهای سلطه‌جو و در رأس آن اسرائیل فوراً خود را کنار می‌کشیدند ولی پس از ترور شهید فخری‌زاده، اکنون تمام جزئیات خرابکاری اخیر را برعهده گرفته‌اند و بدون هیچ ترس و وحشتی عملیات‌های بعدی را انجام می‌دهند.

نقش دوتابعیتی ها و نفوذی ها در خرابکاری ها

مهر: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:در سال‌های گذشته زمانی که خرابکاری حتی جزئی در کشور ایران اتفاق می‌افتاد کشورهای سلطه‌جو و در رأس آن اسرائیل فوراً خود را کنار می‌کشیدند ولی پس از ترور شهید فخری‌زاده، اکنون تمام جزئیات خرابکاری اخیر را برعهده گرفته‌اند و بدون هیچ ترس و وحشتی عملیات‌های بعدی را انجام می‌دهند.

ابوالفضل ابوترابی خاطر نشان کرد: اینکه این عملیات‌ها دقیقاً در تاریخ‌های حساس برای نشان دادن تسلط خود و در ساعت مقرر و بدون هیچ گونه مزاحمتی انجام می‌شود، نشان از عمق نفوذ در رده‌های مختلف مسئولیتی کشور دارد.شاید اگر آقایان مسئول، وزرا و تیم مذاکره کننده تابعیت‌های چندگانه برای خود و فرزندانشان نداشتند وجدان خود را به این سادگی به بازی نمی‌گرفتند.

ابوترابی گفت: با نزدیک شدن به انتخابات باز هم طیف لیبرال به دنبال ایجاد دوقطبی بین مردم جامعه و تنش در مرزهای کشور هستند تا به مردم القای ناامنی کنند و این شرایط مساعدترین وقت برای شورش‌های داخلی و خرابکاری‌های حساس است.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه اصولاً جان مردم و امنیت کشور برای این طیف اهمیتی ندارد و فقط به دنبال رأی سلبی مردم هستند، حال اینکه بر سر قدرت ماندن چه آثار مخربی برای کشور و مردم دارد اصلاً برایشان مهم نیست.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

نقش دوتابعیتی ها و نفوذی ها در خرابکاری ها