نقض برجام عبرتی برای دیگر برجام ها باشد
نقض برجام عبرتی برای دیگر برجام ها باشد

خبرگزاری رسا: حسناتی امام جمعه نجف آباد با بیان اینکه دولت باید توجه جدی به بیانات صریح رهبر انقلاب پیرامون نقض برجام داشته باشد، گفت: همیشه پیروزی‌ها ظاهری نیست، گاهی پیامدهای یک اتفاق و یک شکست که برای همیشه ماندگار می‌شود و فرهنگ و دید و بصیرت یک ملت را تغییر می‌دهد خودش زیباترین پیروزی است. […]

خبرگزاری رسا: حسناتی امام جمعه نجف آباد با بیان اینکه دولت باید توجه جدی به بیانات صریح رهبر انقلاب پیرامون نقض برجام داشته باشد، گفت: همیشه پیروزی‌ها ظاهری نیست، گاهی پیامدهای یک اتفاق و یک شکست که برای همیشه ماندگار می‌شود و فرهنگ و دید و بصیرت یک ملت را تغییر می‌دهد خودش زیباترین پیروزی است.

وی گفت: باید امیدوار باشیم و امور را حمل به صحت کنیم، امیدواریم قطعا دولت به سخنان و رهنمودهای رهبر عزیزمان که خیلی صریح و قاطع پیرامون نقض برجام صحبت کردند توجه جدی و ویژه داشته باشد.