نماز جمعه نجف آباد و محکومیت شهادت حاج قاسم
نماز جمعه نجف آباد و محکومیت شهادت حاج قاسم
دیروز جمعه سیزدهم دی ماه همزمان با سراسر کشور، نمازگزاران نجف آباد بعد از پایان مراسم نماز جمعه با راهپیمایی در میدان امام خمینی این شهر، جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی را محکوم کردند.

نماز جمعه نجف آباد و محکومیت شهادت حاج قاسم

دیروز جمعه سیزدهم دی ماه همزمان با سراسر کشور، نمازگزاران نجف آباد بعد از پایان مراسم نماز جمعه با راهپیمایی در میدان امام خمینی این شهر، جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی را محکوم کردند.

راهپیمایی محکومیت شهادت حاج قاسم در نجف آباد

راهپیمایی محکومیت شهادت حاج قاسم در نجف آباد

 

نماز جمعه نجف آباد و محکومیت شهادت حاج قاسم