نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم
نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم
نیروهای بسیجی پایگاه علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه روستای نهضت آباد، نماهنگی زیبا و متفاوت از عزاداری محرم سال 99 در این روستا تهیه و منتشر کرده اند.

نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم

نیروهای بسیجی پایگاه علی ابن ابی طالب و زهرای مرضیه روستای نهضت آباد، نماهنگی زیبا و متفاوت از عزاداری محرم سال ۹۹ در این روستا تهیه و منتشر کرده اند.

عزاداری اربعین

نماهنگی زیبا از عزاداری محرم۹۹ در روستای نهضت آباد+فیلم