نمایش دستاوردهای معلولان نجف آباد+ تصاویر
نمایش دستاوردهای معلولان نجف آباد+ تصاویر

خبرگزاری ایرنا: این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی معلولان در حسینیه نصیر راه اندازی شده و  تا پنج شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه در هفت غرفه با همکاری اداره بهزیستی شهرستان، مراکز توانبخشی و انجمن خیریه معلولان و دبیرستان اعصاب و روان پرتو ، انجمن خیریه شهید صدوقی ، علوی ، پارسا و ملک […]

خبرگزاری ایرنا: این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی معلولان در حسینیه نصیر راه اندازی شده و  تا پنج شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.
این نمایشگاه در هفت غرفه با همکاری اداره بهزیستی شهرستان، مراکز توانبخشی و انجمن خیریه معلولان و دبیرستان اعصاب و روان پرتو ، انجمن خیریه شهید صدوقی ، علوی ، پارسا و ملک ۲ دائر شده است.
در شهرستان نجف آباد بیش از ۱۰ هزارنفر دچار معلولیت جسمی ذهنی و حرکت هستند. (تصاویر از پایگاه خبری شهرداری گرفته شده)