نمایش وحدت و عزت و اقتدار نجف آباد در فجر ۱۳۹۳
نمایش وحدت و عزت و اقتدار نجف آباد در فجر ۱۳۹۳

تأکید مردم نجف آباد بر عزت استقلال و اقتدار ملی با سی و هفتمین راهپیمایی فجر پیروزی انقلاب اسلامی

تأکید مردم نجف آباد بر عزت استقلال و اقتدار ملی با سی و هفتمین راهپیمایی فجر پیروزی انقلاب اسلامی