نگاه ایمنا به تشییع شهدا در نجف آباد+گزارش تصویری
نگاه ایمنا به تشییع شهدا در نجف آباد+گزارش تصویری

در مراسم دیروز تعداد زیادی خبرنگار و عکاس از ادارات مختلف و یا سایت های خبرگزاری شهرستان و استان حضور داشتند که در این میان عکسهای رضا قلیچ خانی از خبرگزاری ایمنا نیز دیدنی است

در مراسم دیروز تعداد زیادی خبرنگار و عکاس از ادارات مختلف و یا سایت های خبرگزاری شهرستان و استان حضور داشتند که در این میان عکسهای رضا قلیچ خانی از خبرگزاری ایمنا نیز دیدنی است