نیروهای جهاد نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم
نیروهای جهاد نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه اول اسفند62 در دشت جفیر به عنوان عقبۀ عملیاتی خیبر توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، تعدادی از رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد به تصویر کشیده شده‌اند.

نیروهای جهاد نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه اول اسفند۶۲ در دشت جفیر به عنوان عقبۀ عملیاتی خیبر توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، تعدادی از رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد به تصویر کشیده شده‌اند.

از جمله کسانی که تاکنون توانسته‌ایم در این فیلم شناسایی کنیم، می‌توان به شهیدان اسماعیل انتشاری، کاظم حجتی، محمدباقر حجتی و عبدالرضا بیریایی اشاره کرد.

برخی نیروهای جهاد مانند مهدی علیخانی و ابولقاسم عابدینی نیز در این فیلم دیده می‌شوند.پس از این قسمت، نیروها آماده برنامه مداحی و سینه‌زنی می‌شوند.

عملیات خیبر، در جزایر مجنون شمالی و جنوبی انجام گرفت و لشکر۸نجف‌اشرف در تصرف و تثبیت مهم‌ترین دستاورد آن، جزایر مجنون، نقشی مهم ایفا کرد. جهادسازندگی نجف‌آباد نیز نقشی محوری در احداث جاده سیدالشهداء از ساحل هور به مجنون شمالی داشت.

تصاویر تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

نیروهای جهاد نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم