نیروهای جهاد نجف‌آباد در عملیات کربلای۵+فیلم
نیروهای جهاد نجف‌آباد در عملیات کربلای۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهار66 توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر)در حوالی شلمچه و منطقه عملیاتی کربلای5 ضبط شده، گوشه‌ای از فعالیت‌های جهادسازندگی نجف‌آباد در این منطقه نشان داده می‌شود.

نیروهای جهاد نجف‌آباد در عملیات کربلای۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهار۶۶ توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر)در حوالی شلمچه و منطقه عملیاتی کربلای۵ ضبط شده، گوشه‌ای از فعالیت‌های جهادسازندگی نجف‌آباد در این منطقه نشان داده می‌شود.

در ابتدای فیلم، یکی از رزمندگان همراه اصفهانی، یک غلطک «پاچه بُزی» را در کنار جاده می‌بیند و به سراغش می‌‌رود تا بررسی کند متعلق به جهاد نجف‌آباد است یا نه.

در ادامه، دوربین یک قبضۀ ضدهوایی ۴لول را نشان داده و بعد به سراغ نیروهای جهاد نجف‌آباد در منطقه می‌رود که در بین آن‌ها شهید اسماعیل انتشاری با دیدن دوربین، محل را به سرعت ترک می‌کند.

در بخش دیگری از فیلم، فعالیت یک نوجوان بر روی بولدوزر نشان داده می‌شود که گویا نام‌خانوادگی‌اش «نادعلی» است و در ادامه رزمنده نوجوان دیگری که گویا نام‌خانوادگی‌اش «صادقی» است، توضیح می‌دهد که مشغول دپو کردن خاک در این محدوده هستند تا کمپرسی‌ها شب این خاک را به خط‌مقدم انتقال دهند برای احداث خاکریز.

تصاویر، تزیینی است.

جهاد سازندگی نجف آباد

جهاد سازندگی نجف آباد

 

 

نیروهای جهاد نجف‌آباد در عملیات کربلای۵+فیلم