نیروهای لشکر۸نجف در ارتفاعات مشرف به حلبچه+فیلم
نیروهای لشکر۸نجف در ارتفاعات مشرف به حلبچه+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند66 طی عملیات والفجر10 در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، بخشی از ارتفاعات مشرف به شهر حلبچه و بخشی از نیروهای لشکر8نجف‌اشرف نشان داده می‌شوند.

نیروهای لشکر۸نجف در ارتفاعات مشرف به حلبچه+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، بخشی از ارتفاعات مشرف به شهر حلبچه و بخشی از نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف نشان داده می‌شوند.

در این فیلم که طی آن صدای نیروهای مختلف لشکر مانند محمد‌تقی امینی شنیده می‌شود، ارتفاعات اطراف محل استقرار نیروهای لشکر۸نجف، شهر حلبچه و مناطق اطراف آن، دریاچه سد دربندیخان، برخی عوارض منطقه و تعدادی از نیروها و امکانات مستقر شده در ارتفاعات به تصویر کشیده شده‌اند.

در دقایق پایانی فیلم نیز شهید احمد کاظمی و برخی نیروهای لشکر مانند محسن ابراهیمی نشان داده می‌شوند که در حال خوردن انار هستند.

به احتمال زیاد، دقایق یا ساعاتی پس از ضبط این فیلم، شهر حلبچه به دلیل استقبال از رزمندگان جمهوری اسلامی ایران، هدف بمباران شیمیایی رژیم بعث قرار می‌گیرد که طی آن هزاران نفر کشته و زخمی می‌شوند.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

نیروهای لشکر۸نجف در ارتفاعات مشرف به حلبچه+فیلم