نیروهای واحد تخریب لشکر۸نجف در تیر۶۶+فیلم
نیروهای واحد تخریب لشکر۸نجف در تیر۶۶+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اوایل تیر66 در آستانه عملیات نصر5 در حوالی سردشت ضبط شده، لحظات خداحافظی و اعزام به خط‌مقدم رزمندگان واحد تخریب لشکر8نجف‌اشرف دیده می‌شود.

نیروهای واحد تخریب لشکر۸نجف در تیر۶۶+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اوایل تیر۶۶ در آستانه عملیات نصر۵ در حوالی سردشت ضبط شده، لحظات خداحافظی و اعزام به خط‌مقدم رزمندگان واحد تخریب لشکر۸نجف‌اشرف دیده می‌شود.

در ابتدای فیلم، لحظات پایین آمدن نیروها از یک ارتفاع و انتقال امکانات و تجهیزات به چند تویوتا دیده می‌شود.

در لحظاتی هم حرکت یک موتورسیکلت در جاده‌های مجاور دیده شده و گاهی دوربین روی چهرۀ شهید مصیب مرادی کشمرزی فرماندۀ وقت تخریب لشکر متمرکز می‌شود. شهید مرادی که اهل آبیک قزوین بود، تیر۸۴ در دیواندره و حین خنثی‌سازی مین در ۵۵سالگی به شهادت رسید.

در ادامه، نیروهای اعزامی به خط، به ستون شده تا با آن‌ها مصاحبه شود. به نظر می‌رسد قبل از این هم یک‌بار دیگر با آن‌ها مصاحبه شده ولی گویا آن مصاحبه به درستی ضبط نشده.

در این مرحله به ترتیب این نیروها مصاحبه می‌کنند:

مجید عاطفی از نجف‌آباد، قنبر یوسفی از خمینی‌شهر، سید صدر موسوی از روستای دماب بخش مهردشت شهرستان نجف‌آباد، مجید شریف از نجف‌آباد، حسینعلی رستمی از نجف‌آباد، رسول اکبری از نجف‌آباد، محمد‌علی پاینده از نجف‌آباد، ناصر رجبی دهنوی از خمینی‌شهر، مجتبی عمادی از خمینی‌شهر، غلامرضا شجاعی از رضوانشهر و مهدی بهاریان از کاشان.

در انتهای این بخش، مجید شریف که یک‌بار مصاحبه کرده، به شوخی دوباره جلوی دوربین آمده و خودش را معرفی می‌کند.

با اتمام این بخش، دوربین به سراغ لحظات خداحافظی و دیده‌بوسی رزمندگان می‌رود. در این قسمت، دو تویوتا نیرو و امکانات از این جمع جدا شده و راهی خط‌مقدم می‌شوند.

در دومین مرحله مصاحبه، تعداد دیگری از رزمندگان واحد تخریب لشکر۸نجف در جلوی دوربین حاضر می‌شوند:

محمد‌رضا جمشیدیان از نجف‌آباد، امیر آقاجانی از لنجان سفلی، قاسم خواجه‌منصوری از آران و بیدگل (در آن مقطع، این شهر را به نام گل‌آرا می‌شناختند) مرتضی شیخی از آبیک قزوین، علی عادلنیا از نجف آباد، بهنام محمدی از قیدار زنجان، اکبر مجیری از خمینی‌شهر، حسنیعلی کمالی از خمینی‌شهر، اصغر عسگری از زنجان، محمد‌علی نظری از زنجان، سید‌مجتبی میرلوحی از اصفهان، علیرضا یعقوبیان از نجف‌آباد، مرتضی دهقانیان از آران و بیدگل، ماشاالله مانده‌علی‌زاده از آران و بیدگل، علیرضا نصیران از نجف‌آباد، حیدر سبزی از نجف‌آباد، محمد مَشرِقیان از آران و بیدگل، جعفر محمدی از لنجان‌سفلی، رسول کاظمی از نجف‌آباد، علیرضا آبیاری ازکاشان، اصغر توکلی از لنجان‌سفلی، حسین قاسم‌زاده از کاشان، محسن مُختَصی از آران و بیدگل، محمود کچویی از کاشان، صادق عابدینی از نجف‌آباد و کاظم مصطفایی از (دهنو) اصفهان.

شهید مصطفایی که به نظر می‌رسد در این مقطع جانشین واحد تخریب بوده، ۲۹ فروردین ۶۷ به شهادت می‌رسد.

نیروهای واحد تخریب لشکر8نجف در تیر66

نیروهای واحد تخریب لشکر۸نجف در تیر۶۶

 

 

نیروهای واحد تخریب لشکر۸نجف در تیر۶۶+فیلم