نیروهای پدافند هوایی لشکر۸ در سال۶۱+فیلم
نیروهای پدافند هوایی لشکر۸ در سال۶۱+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در حوالی منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، تعدادی از رزمندگان پدافند ضدهوایی لشکر8نجف در کنار یکی از قبضه‌ها دیده می‌شوند.

نیروهای پدافند هوایی لشکر۸ در سال۶۱+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در حوالی منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، تعدادی از رزمندگان پدافند ضدهوایی لشکر۸نجف در کنار یکی از قبضه‌ها دیده می‌شوند.

در ابتدای فیلم، چند رزمنده نشان داده می‌شوند که مشغول تمیز کردن یکی از چهار لوله قبضۀ ضدهوایی هستند و در ادامه اصفهانی، چند جمله‌ای در همین خصوص توضیح می‌دهد.

در بخش بعدی، حسین جمشیدیان رزمنده اهل نجف‌آباد واحد ادوات لشکر۸نجف‌اشرف، به تشریح توضیحاتی در خصوص سلاح‌های پدافندی و این قبضه پرداخته و نام آن را «کالیبر۷۵ میلی‌متری» عنوان می‌کند.

بعد از توضیحات جمشیدیان، اصفهانی از خدمۀ این قبضه که اهل اصفهان است، سوال کرده و او هم بعد از جواب دادن، تلاش می‌کند که چند گلوله به صورت نمایشی شلیک کند. این تلاش، با گیر کردن سلاح، مقداری با مشکل مواجه می‌شود ولی در نهایت سلاح شلیک می‌کند.

در بخش پایانی فیلم، چند رزمنده نشان داده می‌شوند که در حال بستن مجدد قطعات باز شده و تمیز شده هستند. مرحوم اصفهانی، یکی از آن‌ها را مخاطب قرار داده و سوالی از او می‌پرسد ولی توضیحات این رزمنده به دلیل تمام شدن فیلم، ناتمام می‌ماند. احتمال دارد، دنبالۀ این فیلم، در فیلم دیگری وجود داشته باشد.

حسین جمشیدیان نیروی واحد ادوات لشکر ۸نجف اشرف

حسین جمشیدیان نیروی واحد ادوات لشکر ۸نجف اشرف

 

نیروهای پدافند هوایی لشکر۸ در سال۶۱+فیلم