نیروهای گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۵
نیروهای گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۵
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که مهر ۶۵ در آستانه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، چهره نیروهای گردان انبیاء لشکر8نجف‌اشرف توسط پیرمرادیان رزمندۀ نجف‌آبادی به تصویر کشیده شده است.

نیروهای گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۵

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که مهر ۶۵ در آستانه محرم و در کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، چهره نیروهای گردان انبیاء لشکر۸نجف‌اشرف توسط پیرمرادیان رزمندۀ نجف‌آبادی به تصویر کشیده شده است.

در این فیلم، هیچ کدام از نیروها خودشان را معرفی نمی‌کنند و در طول نشان دادن چهره‌ها، گاهی صحبت‌های خارج از قابِ دوربین و یا مداحی پخش شده در اردوگاه شنیده می‌شود.

از بین رزمندگان حاضر در فیلم، تاکنون تنها توانسته‌ایم اشخاصی مانند مرادعلی خاکی از نجف‌آباد که جزء کادر فرماندهی گردان بوده و در ردیفی جداگانه مستقر شده‌اند را شناسایی کنیم.

تعدادی از رزمندگان، در زمان فیلم‌برداری سرِشان را پایین گرفته یا به شکلی تلاش می‌کنند دیده نشوند که این موضوع، واکنش و تذکرهای متعدد فیلم‌بردار را به دنبال دارد.

در آن مقطع قرار بود عملیاتی در این محدوده انجام شود ولی در نهایت این عملیات لغو شد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

نیروهای گردان انبیاء لشکر۸نجف در سال۶۵