نیروهای گردان ۱۴معصوم لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
نیروهای گردان ۱۴معصوم لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد زمستان64 در آستانه عملیات‌ والفجر8 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، جابه‌جایی و آماده‌شدن بخشی از نیروهای گردان چهارده‌معصوم لشکر8نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

نیروهای گردان ۱۴معصوم لشکر۸ در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد زمستان۶۵ در آستانه عملیات‌ کربلای۴ در پادگان انبیاء شوشتر (یا نقطه‌ای دیگر در استان خوزستان) ضبط شده، جابه‌جایی و آماده‌شدن بخشی از نیروهای گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

در ابتدای این فیلم که به احتمال زیاد توسط مجتبی پیرمرادیان ضبط شده، رزمندگان از نقطه‌ای حرکت کرده و بعد از دریافت برخی امکانات، از جمله برگه‌های ویژه نوشتن وصیت‌نامه، از شیبی ملایم بالا آمده و به نقطه‌ای دیگر می‌روند.

در ادامه هم، مراحل آماده‌سازی و بستن تجهیزات نیروها نشان داده می‌شود که بایستی مربوط به مراحل رفتن رزمندگان به عملیات یا رزمایش است.

در این مقطع، فرماندهی گردان چهارده‌معصوم را شهید سیداکبر اعتصامی بر عهده داشت.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

نیروهای گردان ۱۴معصوم لشکر۸ در سال۶۵+فیلم