هزینه ۱۵۰۰میلیاردی فازهای بعدی فاضلاب نجف‌آباد
هزینه ۱۵۰۰میلیاردی فازهای بعدی فاضلاب نجف‌آباد
فرماندار شهرستان گفت: اجرای فازهای بعدی فاضلاب شهر نجف‌آباد شامل شبکه گذاری و ساخت مدول بعدی تصفیه‌خانه، طبق قیمت‌های کنونی، به حداقل هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

هزینه ۱۵۰۰میلیاردی فازهای بعدی فاضلاب نجف‌آباد

فرماندار شهرستان گفت: اجرای فازهای بعدی فاضلاب شهر نجف‌آباد شامل شبکه گذاری و ساخت مدول بعدی تصفیه‌خانه، طبق قیمت‌های کنونی، به حداقل هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مجتبی راعی از وجود پیشنهاد فروش پساب فازهای جدید فاضلاب نجف‌آباد به ذوب‌آهن در ازای اجرای شبکه و تصفیه‌خانه به ذوب‌آهن سخن گفت و ادامه داد: در خصوص این پیشنهاد که چندین سال از طرح آن می‌گذرد، مطالعات گسترده‌ای انجام شد و مشخص گردید در صورت فروش پساب به این شرکت، این منطقه با پدیده بسیار خطرناک فرونشست زمین مواجه خواهد شد و به همین دلیل، فروش پساب به مجموعه‌های داخل شهر در دستور کار قرار گرفته است.

راعی اعلام کرد: به دنبال تشکیل چندین جلسه مشترک با شهرک‌های صنعتی شهرستان، دانشگاه آزاد، مجموعه فرهنگی شهید کاظمی، کشاورزان و شهرداری، قرار شده آبفای استان شیوه‌نامه مورد نیاز برای آماده شدن بستر چنین همکاری را اعلام کند که این شیوه‌نامه تاکنون اعلام نشده است.

فرماندار نجف آباد

فرماندار نجف آباد

هزینه ۱۵۰۰میلیاردی فازهای بعدی فاضلاب نجف‌آباد