هزینه ۱۵ میلیون تومان در ماه برای جدا سازی مجدد پسماندهای خانگی
هزینه ۱۵ میلیون تومان در ماه برای جدا سازی مجدد پسماندهای خانگی

مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند شهری نجف آباد گفت: هر ماه به صورت متوسط بین سیزده تا پانزده میلیون تومان در قالب هزینه های کارگری صرف جدا سازی مجدد زباله های خانگی جمع آوری شده از نقاط مختلف نجف آباد می شود که همکاری مردم در این زمینه می تواند از هدر رفتن این بودجه […]

مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند شهری نجف آباد گفت: هر ماه به صورت متوسط بین سیزده تا پانزده میلیون تومان در قالب هزینه های کارگری صرف جدا سازی مجدد زباله های خانگی جمع آوری شده از نقاط مختلف نجف آباد می شود که همکاری مردم در این زمینه می تواند از هدر رفتن این بودجه جلوگیری کند.

سهراب بیگدلی مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند شهری نجف آباد با اعلام این خبر گفت:« به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندی در این بخش تاکنون اقدامات مختلفی مانند آموزش چهره به چهره،طراحی،چاپ و توزیع بروشور های اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت رسانه های گروهی مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم با همکاری خوب مردم در آینده شاهد کاهش هزینه های مربوط به جداسازی مجدد پسماندهای خانگی باشیم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود مجموع پسماند خانگی جمع آوری شده شهر نجف آباد طی سال گذشته را بیش از شانزده هزار و پانصد تن برآورد کرد و اضافه کرد:« از مجموع شهرهای گلدشت،تیران،کوشک،رضوانشهر و کهریزسنگ نیز طی سال گذشته بیش از یازده هزار و نهصد تن پسماند خانگی تفکیک نشده به کارخانه بازیافت این شرکت تحویل داده شده است.»

منبع خبر: najafabadnews.ir