هشدار هایی برای مرگ خاموش+تصویر
هشدار هایی برای مرگ خاموش+تصویر

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری نجف آباد در جدید ترین سری از تابلوهای فرهنگ شهروندی،موضوع مرگ خاموش را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ تابلو در نقاط مختلف نجف آباد با این موضوع در معرض دید مردم قرار گرفته است.

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری نجف آباد در جدید ترین سری از تابلوهای فرهنگ شهروندی،موضوع مرگ خاموش را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ تابلو در نقاط مختلف نجف آباد با این موضوع در معرض دید مردم قرار گرفته است.