هلی‌برن نیروهای لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
هلی‌برن نیروهای لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند62 در دشت جفیر به عنوان عقبۀ لشکر8نجف‌اشرف در عملیات خیبر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی بخش‌هایی از عملیات هلی‌برن نیروها و امکانات لشکر به جزایر مجنون را به تصویر کشیده است.

هلی‌برن نیروهای لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند۶۲ در دشت جفیر به عنوان عقبۀ لشکر۸نجف‌اشرف در عملیات خیبر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی بخش‌هایی از عملیات هلی‌برن نیروها و امکانات لشکر به جزایر مجنون را به تصویر کشیده است.

در این فیلم که به نظر می‌رسد اصفهانی، روی کاپوت خودرویی نشسته و فیلم‌برداری می‌کند، چند بالگرد هوانیروز ارتش و جاده‌ای که به عنوان باند پرواز آن‌ها آماده‌سازی شده، نمایش داده می‌شوند.

در کل عملیات خیبر، جزیره مجنون شمالی و بخشی از جزیره جنوبی، به عنوان مهم‌ترین دستاورد عملیات تثبیت شد که در این محدوده، لشکرهای ۸نجف‌اشرف و ۳۱عاشورا به همراه برخی دیگر از یگان‌ها، عمل کردند.
تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

هلی‌برن نیروهای لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم