همایش دانش افزایی خانواده ها با دکتر رائفی پور
همایش دانش افزایی خانواده ها با دکتر رائفی پور

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد ؛ با عنایت به نقش و جایگاه آموزش خانواده در فراهم نمودن بستر مناسب و سالم برای رشد فرزندان و همچنین افزایش سطح آگاهی خانواده ها، نسبت به توانایی های بالقوّه خویش برای مواجهه با شرایط و موقعیّت های مختلف زندگی، پنجمین همایش دانش افزایی […]

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد ؛ با عنایت به نقش و جایگاه آموزش خانواده در فراهم نمودن بستر مناسب و سالم برای رشد فرزندان و همچنین افزایش سطح آگاهی خانواده ها، نسبت به توانایی های بالقوّه خویش برای مواجهه با شرایط و موقعیّت های مختلف زندگی، پنجمین همایش دانش افزایی خانواده ،با موضوع شبکه های اجتماعی و فضا های مجازی در روز جمعه ۸/۱۲/۹۳ راس ساعت۹ صبح، با سخنرانی آقای دکتر رائفی پور، استاد دانشگاه تهران در محلّ حسینیه مجموعه فرهنگی ،تفریحی شهید احمد کاظمی برگزار گردید.

همچنین در این راستا، تعداد ۲ جلسه دانش افزایی برای دانش آموزان دوره های متوسّطه اوّل و دوم ، در روز های یکشنبه ۱۰/۱۲/۹۳ راس ساعت ۹ صبح ویژه دانش آموزان دختر و چهارشنبه ۱۳/۱۲/۹۳ ویژه دانش آموزان پسر با موضوع شبکه های اجتماعی و فضا های مجازی در محلّ حوزه علیمیّه منتظر القائم(عج) نجف آباد برگزار شد.