همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد
همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد
آنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از برگزاری همایش ملی «تولید دانش سلامتی در مواجهه با كرونا و حكمرانی در جهان پساكرونا» با ۱۰ محور در این دانشگاه خبر داد.

همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد

آنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از برگزاری همایش ملی «تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پساکرونا» با ۱۰ محور در این دانشگاه خبر داد.

امیررضا نقش گفت: این همایش به همت مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی این دانشگاه، آبان سال جاری به‌صورت تلفیقی مجازی و حضوری برگزار می‌شود.

وی استفاده از تجربیات، تلاش‌ها، تحقیقات و اقدامات صاحب‌نظران و متخصصان درگیر با ویروس کرونا و بررسی و تکمیل دانش حکمرانی در جهان پساکرونا را ازجمله اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد بیان کرد: این همایش در موضوع اصلی دستیابی به دانش سلامتی و با ١٠ محور بین‌رشته‌ای نظام سلامت از جمله مدیریت، حقوق، روانشناسی، محیط زیست، سبک زندگی، فنی مهندسی،  تجارب تاریخی بحران و بیماری در جهان، آموزش، پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد.

رییس دانشگاه آزاد

امیر رضا نقش

همایش ملی تولید دانش سلامتی در دانشگاه آزاد نجف آباد