همراهی ۸۵درصدی اصناف نجف آباد با محدودیت ها
همراهی ۸۵درصدی اصناف نجف آباد با محدودیت ها
صدا و سیما: رییس اداره صنعت، معدن و تجارت نجف آباد گفت: بیش از 85درصد از اصناف نجف آباد در گروه 2شغلی، با محدودیت تعطیلی بعد از ساعت 18همراهی کرده اند و در گروه های 3 و 4شغلی نیز، میزان همراهی ها به 95درصد رسیده است.

همراهی ۸۵درصدی اصناف نجف آباد با محدودیت ها

صدا و سیما: رییس اداره صنعت، معدن و تجارت نجف آباد گفت: بیش از ۸۵درصد از اصناف نجف آباد در گروه ۲شغلی، با محدودیت تعطیلی بعد از ساعت ۱۸همراهی کرده اند و در گروه های ۳ و ۴شغلی نیز، میزان همراهی ها به ۹۵درصد رسیده است.

علیرضا علیپور با اشاره به وضعیت نارنجی شهرستان و اجرای محدودیت ها با توجه به این وضعیت ادامه داد: طی روز یکشنبه ۹آذر۹۹، ۱۷ گروه بازرسی که شامل ۶ گروه حوزه اصناف و ۱۱ گروه حوزه بهداشت هستند، در مجموع بیش از ۱۲۸۳ مورد بازدید و بازرسی در سطح شهر انجام دادند.

علیپور از صدور ۲۰ اخطار کتبی و بیش از ۱۲۰۰ اخطار شفاهی گفت و اعلام داشت: طی همین بازه زمانی، ۱مورد پلمپ بهداشتی، ۳ مورد ارجاع تخلف به مقام قضایی و ۶ فقره تشکیل پرونده تعزیراتی با موضوع رعایت نکردن موارد بهداشتی و گران فروشی انجام شده است.

علیرضا علیپور رییس اداره صنعت، معدن و تجارت نجف آباد

علیرضا علیپور رییس اداره صنعت، معدن و تجارت نجف آباد

همراهی ۸۵درصدی اصناف نجف آباد با محدودیت ها