همراه مطمئن برای رای دادن بیاورید
همراه مطمئن برای رای دادن بیاورید

پایگاه خبری فرمانداری: فرماندار شهرستان توصیه کرده با توجه به فرآیند الکترونیکی بودن انتخابات شورای شهر نجف آباد، افراد بی سواد و کسانی که احتمالا توانایی کافی برای استفاده از دستگاه های جدید ندارند، افراد مطمئن را برای کمک همراه بیاورند. توصیه شده شماره داوطلبی افراد مورد نظر را نوشته و همراه داشته باشید. دستگاههای […]

پایگاه خبری فرمانداری: فرماندار شهرستان توصیه کرده با توجه به فرآیند الکترونیکی بودن انتخابات شورای شهر نجف آباد، افراد بی سواد و کسانی که احتمالا توانایی کافی برای استفاده از دستگاه های جدید ندارند، افراد مطمئن را برای کمک همراه بیاورند.

توصیه شده شماره داوطلبی افراد مورد نظر را نوشته و همراه داشته باشید.

دستگاههای اخذ رای تمام الکترونیک به گونه ای طراحی شده  که افراد بی سواد نیز می توانند از آن استفاده کنند؛ با وارد کردن کد  داوطلب   تصویر  او در صفحه نمایش داده می شود.

دستگاه ها گویا نیز هستند و حروف الفبا بصورت بریل و برجسته بر روی آن طراحی شده، بنابراین افراد روشندل نیز  براحتی می توانند از این دستگاه استفاده  نموده و در انتخابات شرکت کنند.

شناسنامه را حتما باید همراه داشته باشید و اگر کارت ملی دنبال نداشتید، حداقل کد ملی را حفظ باشید.