همه، کمک حالِ دولت باشند
همه، کمک حالِ دولت باشند
صدا و سیما: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: تحولات اقتصادی به نفع مردم است و در این مسیر الزامی است برخورد جدی با احتکارکنندگان ادامه یابد.

همه، کمک حالِ دولت باشند

صدا و سیما: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: تحولات اقتصادی به نفع مردم است و در این مسیر الزامی است برخورد جدی با احتکارکنندگان ادامه یابد.

ابوالفضل ابوترابی در نشست شورای اداری شهرستان نجف آباد که به میزبانی گلدشت برگزار شد، گفت: اکنون که دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی آبروی خود را در میان گذاشته باید همه بخش‌ها درایت بیشتری به خرج بدهند و کمک حال دولت باشند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

همه، کمک حالِ دولت باشند