هوای پاک تنها به نجف آباد رسید
هوای پاک تنها به نجف آباد رسید

اصفهان – ایرنا – بالاخره پس از مدتها آلودگی هوا، دوشنبه نسیم هوای پاک تنها در شهرتان نجف آباد وزید. به گزارش ایرنا، میانگین شاخص کیفی هوای نجف آباد امروز به عدد ۴۷ (AQI) رسید و مردم این شهر در روز ملی هوای پاک، پاکی هوا را حس کردند. البته وضعیت کیفی هوای اصفهان و […]

اصفهان – ایرنا – بالاخره پس از مدتها آلودگی هوا، دوشنبه نسیم هوای پاک تنها در شهرتان نجف آباد وزید.

به گزارش ایرنا، میانگین شاخص کیفی هوای نجف آباد امروز به عدد ۴۷ (AQI) رسید و مردم این شهر در روز ملی هوای پاک، پاکی هوا را حس کردند.

البته وضعیت کیفی هوای اصفهان و دیگر شهرهای استان از جمله شاهین شهر، خمینی شهر، مبارکه و سجزی نیز در وضعیت سالم متمایل به پاک قرار داشت.

میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص آلودگی هوا عدد ۶۰ (AQI) را نشان می دهد.

براساس جدول شاخص کیفی هوا وضعیت صفر تا ۵۰ (AQI) بیانگر هوای پاک و عدد ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم ، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰ بیانگر وضعیت خطرناک است.