واحد خواهران کانون های مساجد نجف آباد فعال شد
واحد خواهران کانون های مساجد نجف آباد فعال شد

مسئول کانون های مساجد نجف آباد گفت: به منظور گسترش کمی و کیفی برنامه های مختلف کانون های فرهنگی هنری مساجد نجف آباد با انتصاب منتظری به عنوان مسئول،واحد خواهران این واحد های فعال در سطح مساجد طی روزهای اخیر به صورت رسمی آغاز به کار کرد. قانعی فر مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد […]

مسئول کانون های مساجد نجف آباد گفت: به منظور گسترش کمی و کیفی برنامه های مختلف کانون های فرهنگی هنری مساجد نجف آباد با انتصاب منتظری به عنوان مسئول،واحد خواهران این واحد های فعال در سطح مساجد طی روزهای اخیر به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

قانعی فر مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد اظهار داشت:« برگزاری برنامه دوره “معرفت نفس” ویژه مسئولین خواهر این کانون ها در طول سه روز و به میزبانی مسجد کاظمیه اولین برنامه محول شده به این واحد است که طی روزهای آینده اجرایی خواهد شد.»
لازم به ذکر است که هر کدام از کانون های فرهنگی هنری مساجد نجف آباد دارای پنج عضو شورای مدیریت هستند که یکی از آنها را خواهران عضو تشکیل میدهند.