والیبالیست های نجف آباد سوم استان شدند
والیبالیست های نجف آباد سوم استان شدند

مسابقات قهرمانی والیبال باشگاههای استان اصفهان با قهرمانی تیم اپکس پایان یافت. این مسابقات در رده سنی نوجوانان و در گروه پسران با حضور ۳۰ تیم از سراسر استان برگزار شد. تیم های ذوب آهن و نجف آباد نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

مسابقات قهرمانی والیبال باشگاههای استان اصفهان با قهرمانی تیم اپکس پایان یافت. این مسابقات در رده سنی نوجوانان و در گروه پسران با حضور ۳۰ تیم از سراسر استان برگزار شد.

تیم های ذوب آهن و نجف آباد نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.