واژگونی خودروی سمند در امیر آباد
واژگونی خودروی سمند در امیر آباد

پایگاه خبری آتش نشانی نجف آباد: به گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد، اوایل شهریور ماه سال جاری یک د ستگاه خودروی سمند به دلیل سرعت زیاد در امیر آباد واژگون شد. راننده زن این سمند که به علت سرعت زیاد  و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به جدول کنار […]

پایگاه خبری آتش نشانی نجف آباد:

به گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد، اوایل شهریور ماه سال جاری یک د ستگاه خودروی سمند به دلیل سرعت زیاد در امیر آباد واژگون شد.

راننده زن این سمند که به علت سرعت زیاد  و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به جدول کنار خیابان برخورد کرد، به دلیل شکستن دست در بیمارستان شهید محمد منتظری انتقال پیدا کرد.