واکنش دیدنی مادر شهید مدافع حرم به دیدن پیکر فرزند+ فیلم
واکنش دیدنی مادر شهید مدافع حرم به دیدن پیکر فرزند+ فیلم
مادر شهید شیر حسین حسنی یکی از مدافعان فاطمی حرم، در مواجهه با پیکر فرزندش واکنشی دیدنی دارد. واکنشی که یاد آور حالات بسیاری از مادران شهدای دفاع مقدس است.

مادر شهید شیر حسین حسنی یکی از مدافعان فاطمی حرم، در مواجهه با پیکر فرزندش واکنشی دیدنی دارد. واکنشی که یاد آور حالات بسیاری از مادران شهدای دفاع مقدس است.

این شیر زن افغانستانی، تنها پنجاه روز بعد از تشییع جنازه فرزندش که از قلعه سفید نجف آباد به کشور سوریه اعزام شده بود.، در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست می دهد.

یک راننده تاکسی حدود پنجاه روز بعد از تشییع جنازه شهید حسنی، اعضای خانواده را به اشتباه از اصفهان به روستای قلعه سفید مبارکه می برد و در زمان بازگشت به سمت قلعه سفید نجف آباد، به دلیل انحراف به چپ با خودرویی دیگر تصادف می کند.

در این حادثه یکی از همرزمان و اقوام نزدیک شیر حسین که از ابتدای حوادث سوریه در آن کشور حضور پیدا کرده بود نیز در آستانه اعزامی مجدد جان خود را از دست می دهد.

شیر حسین حسنی را می توان به نوعی یازدهمین شهید مدافع حرمی دانست که از شهرستان نجف آباد به کشور سوریه اعزام شده بود.