وجود ۱۷۳ هزار مشترک برق در شهرستان نجف آباد
وجود ۱۷۳ هزار مشترک برق در شهرستان نجف آباد
سفیران اصفهان: مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان گفت: شهرستان نجف آباد دومین شهرستان پر انشعاب استان با ۱۷۳ هزار مشترک است و تعداد مشترکان صنعتی ویژگی خاص این منطقه در امور برق با ۳ هزار مشترک دیماندی می باشد.

وجود ۱۷۳ هزار مشترک برق در شهرستان نجف آباد

سفیران اصفهان: مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان گفت: شهرستان نجف آباد دومین شهرستان پر انشعاب استان با ۱۷۳ هزار مشترک است و تعداد مشترکان صنعتی ویژگی خاص این منطقه در امور برق با ۳ هزار مشترک دیماندی می باشد.

جعفر نصر تعداد مشترکان برق در استان را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک عنوان کرد و اظهارداشت: از این تعداد ۳۹ هزار مشترک در بخش صنعت، ۲۵ هزار مشترک کشاورزی، ۲۳۳ هزار مشترک تجاری و بقیه مشترکان خانگی هستند.

سخنگوی شرکت توزیع برق استان با اشاره به پیک مصرف برق در تابستان تصریح کرد: از ابتدای خرداد وارد پیک فصل شدیم لذا باید با کمک اصحاب رسانه در امر اطلاع رسانی و همکاری مردم این فصل را با رعایت و اصلاح الگوی مصرف به پایان برسانیم.

جعفر نصر مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان

جعفر نصر مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان

وجود ۱۷۳ هزار مشترک برق در شهرستان نجف آباد