وجود ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا
وجود ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا
ایرنا: عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا در ایران وجود داشت که تمام مسئولان ایران از طریق این دستگاه‌ها رصد و شنود می‌شدند و عملاً این سفارتخانه به یک لانه جاسوسی به معنای واقعی کلمه تبدیل شده بود.

وجود ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا

ایرنا: عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا در ایران وجود داشت که تمام مسئولان ایران از طریق این دستگاه‌ها رصد و شنود می‌شدند و عملاً این سفارتخانه به یک لانه جاسوسی به معنای واقعی کلمه تبدیل شده بود.

ابوالفضل ابوترابی گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان سال ۵۸ در واقع گامی مهم در مسیر تثبیت انقلاب اسلامی بود چرا که اگر سفارتخانه آمریکا به‌کار خود ادامه می‌داد ما در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی با چالش‌های جدی‌تری مواجه بودیم.

ابوترابی خاطرنشان کرد: اینکه بعضی‌ها در زیر سوال بردن تسخیر لانه جانسوزی آمریکا عنوان می‌کنند که سفارتخانه هر کشور مصون از تعرض است باید گفت که سفارتخانه مصون از تعرض است ولی سفارتخانه آمریکا عملاً به یک مرکز جاسوسی تبدیل شده بود و در هیچ قانونی سفارتخانه اجازه جاسوسی از کشور پذیرنده را ندارد.

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

خبر ایرنا با عنوان وجود ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا

خبر ایرنا با عنوان وجود ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا

وجود ۳۰ میلیون دستگاه شنود در سفارت آمریکا