وجود ۴۷ زندانی جرایم غیر عمد در نجف آباد
وجود ۴۷ زندانی جرایم غیر عمد در نجف آباد
شبستان: دادستان نجف آباد گفت: در حال حاضر 47 نفر به دلیل جرائم غیرعمد، در زندان نجف آباد حضور دارند. سال گذشته، 17 نفر از زندانیان این دسته از جرائم به همت خیرین و با گذشت شاکیان، آزاد شدند.

وجود ۴۷ زندانی جرایم غیر عمد در نجف آباد

شبستان: دادستان نجف آباد گفت: در حال حاضر ۴۷ نفر به دلیل جرائم غیرعمد، در زندان نجف آباد حضور دارند. سال گذشته، ۱۷ نفر از زندانیان این دسته از جرائم به همت خیرین و با گذشت شاکیان، آزاد شدند.

حسین گرامی بیان اینکه خیریه امام موسی کاظم(ع) نجف آباد به صورت تخصصی در حوزه زندان و کمک خانواده زندانیان فعالیت می کند، تصریح کرد: این خیریه، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری کرد و هم زمان سه میلیارد تومان هم به تهیه بسته های معیشتی ویژه خانواده زندانیان اختصاص داد.

حسین گرامی دادستان نجف آباد

حسین گرامی دادستان نجف آباد

وجود ۴۷ زندانی جرایم غیر عمد در نجف آباد