وجود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام با عمر ۲۰ سال
وجود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام با عمر ۲۰ سال
فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: حدود 70 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که میانگین عمر آنها 20 سال است.

وجود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام با عمر ۲۰ سال

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: حدود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که میانگین عمر آنها ۲۰ سال است.اگر ما بخواهیم از این میان پروژه‌های عمرانی‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تازه کلنگ‌زنی شده‌اند تکمیل کنیم، نیازمند بودجه کل ۱۰ سال کشور است که ما اعتبارات کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در هیچ بخشی هزینه نکنیم و فقط به تکمیل پروژه‌های عمرانی بپردازیم.

ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: این پروژه‌ها دارای پیشرفت از یک درصد تا ۹۹ درصد هستند و با توجه به میانگین عمر بالای آنها در صورت تکمیل هم به دلیل طولانی شدن فرایند کار، دچار فرسودگی خواهند بود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم این بحث مطرح شد که پروژه‌هایی که پیشرفت اندکی داشته‌اند و تازه کلنگ‌زنی شده‌اند به بخش خصوصی واگذار شوند که بحث‌ها در این مورد به جمع‌بندی نرسید و بنا شد تا موضوع در کارگروه مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

وجود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام با عمر ۲۰ سال