وجود ۸۰ مدرسه نیازمند بازسازی در نجف آباد
وجود ۸۰ مدرسه نیازمند بازسازی در نجف آباد
باشگاه خبرنگاران + ایمنا: رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفت: در نجف آباد، 80 مدرسه داریم که بایستی مقاوم سازی شده یا به طور کامل تخریب شوند.

وجود ۸۰ مدرسه نیازمند بازسازی در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران + ایمنا: رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفت: در نجف آباد، ۸۰ مدرسه داریم که بایستی مقاوم سازی شده یا به طور کامل تخریب شوند و با توجه به تعداد دانش آموزان و فضای آموزشی احتمال دارد در صورتی که روند به همین صورت پیش برود برخلاف خواسته‌مان به سوی دو نوبته شدن مدارس پیش برویم.

سید رضا موسوی زاده گفت: علیرغم اینکه خیران نجف‌آبادی از بنام‌ترین خیران هستند و اقدامات خوب آن‌ها در این شهرستان و فعالیت آنان در ساخت فضا‌های آموزشی و نوسازی و تجهیز مدارس قابل توجه بوده است، اما متأسفانه باز هم در شهرستان با مشکل فضای آموزشی روبه‌رو هستیم .

موسوی زاده امسال در نجف آباد ۴۰۰ نیرو بازنشسته و در نتیجه کمبود معلم داشتیم در سراسر کشور نیز این با این مسئله مواجه هستیم لذا دولت با چالش تأمین نیروی معلم مواجه است و به همین علت ما نیز ناچاریم طبق قوانین خدمات بازنشستگی با به‌کارگیری معلمان بازنشسته مجدداً تا حدودی از بحران تأمین نیرو بکاهیم که این موضوع بر کیفیت آموزش تأثیرات منفی زیادی دارد.

وی با اشاره به افتخار آفرینی شهرستان نجف‌آباد در جشنواره شهید رجایی گفت: این جشنواره با بیش از ۴۰۰ شاخص سنجش جزو جشنواره‌های مهم است که خوشبختانه در بین ۴۱ اداره توانستیم رتبه اول را در آخرین ارزیابی کسب کنیم.

سید رضا موسوی زاده

سید رضا موسوی زاده مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

وجود ۸۰ مدرسه نیازمند بازسازی در نجف آباد