ورود اتوبوس به باغملی نجف آباد+تصاویر
ورود اتوبوس به باغملی نجف آباد+تصاویر
خیابان امام به قدری تاریک بود که اتوبوس های بین شهری که قصد عبور از نجف آباد را داشتند، خیلی از اوقات متوجه وجود باغملی نمی شدند و با همان سرعت وارد میدان می شدند.

ورود اتوبوس به باغملی نجف آباد+تصاویر

خیابان امام به قدری تاریک بود که اتوبوس های بین شهری که قصد عبور از نجف آباد را داشتند، خیلی از اوقات متوجه وجود باغملی نمی شدند و با همان سرعت وارد میدان می شدند.

محمد رضا پزشکی خبرنگار و عکاس روزنامه اطلاعات در نجف آباد طی دهه پنجاه می گوید: این مسیر حتی چند تابلوی راهنمایی و رانندگی ساده هم نداشت که راننده سرعتش را کم کند. شبکه توزیع برق شهر نیز به قدری گسترده نبود که بتواند خیابان امام که اصلی ترین معبر شهر بود را روشن کند.

این تصاویر مربوط به سال ۵۴ است و تا چند سال بعد نیز همین روند ادامه داشت تا این که به تدریج شروع کردند به نصب تابلوهای راهنمایی  و تامین روشنایی خیابان امام.

خاطرات منحصر به فرد پزشکی را «انتشارات مهر زهرا» در دست تدوین قرار داده است.

باغملی نجف آباد

ورود اتوبوس به باغملی

.

ورود اتوبوس به باغملی نجف آباد+تصاویر