ورود به مسائل سیاسی و قوم گرایی مهمترین آفت عملکرد شوراها است
ورود به مسائل سیاسی و قوم گرایی مهمترین آفت عملکرد شوراها است

خبرگزاری ایمنا: ریئس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: شوراهای شهر و روستا در عملکرد خود بایستی ضمن رعایت شان و جایگاه والای خود، برنامه ای بلند مدت را به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر و حل مشکلات مردم تدوین کنند و با توجه به برگزاری دو انتخابات مهم در سال جاری از ورود به […]

خبرگزاری ایمنا: ریئس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: شوراهای شهر و روستا در عملکرد خود بایستی ضمن رعایت شان و جایگاه والای خود، برنامه ای بلند مدت را به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر و حل مشکلات مردم تدوین کنند و با توجه به برگزاری دو انتخابات مهم در سال جاری از ورود به عرصه بازیهای سیاسی و رقابت های قومی و قبیله ای به شدت پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد کیانی رئیس شورای اسلامی استان در ادامه نشست شوراها که در آستانه ۹ اردیبهشت ماه روز ملی شوراها  برگزار شد با بیان این مطلب گفت:« وجود برخی اختلافات در بدنه داخلی این مجموعه طبیعی به نظر می رسد ولی بایستی با مدیریت مناسبت مانع از کشیده شدن این موارد در سطح رسانه های محلی و مردم شد تا ضمن از بین بردن زمینه سوء استفاده برخی اشخاص از تبدیل این نهاد به ابزاری در دست گروه ها و جریان های سیاسی مختلف به منظور رسیدن به اهدافی مشخص نیز جلوگیری شود.»

کیانی همچنین با تاکید بر پرهیز از بخش نگری در مدیریت شهری و مشخص کردن وظایف دستگاه های ملی و محلی در قسمت های مختلف افزود:« دولت بایستی در یک روند شفاف و برنامه ریزی شده  انجام بسیاری از وظایف خود را به مردم واگذار کند تا ضمن کاهش هزینه های جاری، با سبک تر شدن بدنه دولت امکان ارائه بازدهی بالاتر از اقدامات صورت گرفته نیز فراهم شود و در این مسیر شوراهای شهر و روستا به عنوان مجموعه ای برآمده از دل مردم تا حد زیادی می توانند موثر واقع شوند.»

وی در ادامه این نشست با تاکید بر اهمیت تامین منابع مالی پایدار  برا ی شهرداری ها گفت:« عدم تحقق این اصل باعث شده بسیاری از شهرداری ها خواسته یا ناخواسته به سمت فروش تراکم و دیگر منابع درآمدی بدون در نظر گرفتن اصول شهرسازی  حرکت کرده و این امر  زمینه ساز بروز مشکلات و معضلات مختلفی در آینده خواهد بود.»

عدم به روز رسانی قانون شهرداری ها،  فراهم نشدن امکان جذب افراد متخصص و کارآمد به دلیل نبود منابع مالی کافی و نبود یک اتحادیه تخصصی برای مدیریت امور مربوط به شوراها دیگر مواردی بود که رئیس شورای اسلامی استان با برشمردن آنها اعلام داشت:« در حال حاضر قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حال طی مراحل  مختلف خود جهت اجرا در سطح کشور می باشد که به نظر می رسد در صورت تحقق این امر بایستی منتظر حذف و یا محدود شدن بخشهایی از منابع درآمدی شهرداری های کشور باشیم که این امر مشکلات موجود در این بخش را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.»