وقف کردن منزل مسکونی برای کرایه به نیازمندان
وقف کردن منزل مسکونی برای کرایه به نیازمندان
موج:رییس اوقاف شهرستان گفت:مانده علی قربانیان نجف آبادی منزل مسکونی دو طبقه اش به  ارزش 350 میلیون تومان را برای اجاره به نیازمندان با دریافت یک پنجم اجاره بهای روز، وقف کرد.

وقف کردن منزل مسکونی برای کرایه به نیازمندان

موج:رییس اوقاف شهرستان گفت:مانده علی قربانیان نجف آبادی منزل مسکونی دو طبقه اش به  ارزش ۳۵۰ میلیون تومان را برای اجاره به نیازمندان با دریافت یک پنجم اجاره بهای روز، وقف کرد.

 حجت السلام و المسلمین روح الله بیدرام اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری و در ایام نوروز دو وقف جدید به ارزشی بیش از ۷۰۰میلیون تومان در نجف آباد به ثبت رسید.

بیدرام ادامه داد: مصطفی آسیابانی نیز زمین ۲۴۰ متر مربعی خود به ارزش تقریبی ۳۶۰ میلیون تومان را با نیت الحاق به مسجد و حسینیه جوادیه و ساخت چند باب واحد تجاری برای تامین هزینه های مسجد وقف کرد.

نجف آباد نیوز

وقف برای نیازمندان

وقف