ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر
ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر
حوزه مقاومت بسیج امام سجاد و دیگر مجموعه های فعال در یزدانشهر، ویژه برنامه های مختلفی برای ایام غدیر در این شهر تدارک دیدند.

ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر

حوزه مقاومت بسیج امام سجاد و دیگر مجموعه های فعال در یزدانشهر، ویژه برنامه های مختلفی برای ایام غدیر در این شهر تدارک دیدند.

اجرای سرود خیابانی در محل مسجد جامع یزدانشهر و پارک شهید نورمحمدی، گذر گاه فرهنگی، ماشین نویسی، حرکت کاروان غدیر و کاروان شادی و پخت و توزیع بیش از ۱۰ هزار غذای گرم بین نیازمندان از جمله این اقدامات هستند.

حوزه خواهران حضرت فاطمه، موکب حضرت فاطمه زهرا یادبود شهدای یزدانشهر، کمیته امداد، مرکز نیکوکاری امیرالمومنین و موکب حضرت زهرا شهدای نجف آباد از دیگر مجموعه های مشارکت کننده در برنامه ها بودند.

ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر

ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر

ویژه برنامه های غدیر در یزدانشهر+تصاویر

 

ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر
ویژه های غدیر ۹۹ در یزدانشهر