پارک کوهستان نجف آباد دو قلو خواهد شد
پارک کوهستان نجف آباد دو قلو خواهد شد

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت: به منظور افزایش سرانه فضای سبز شهرستان ساخت دومین فاز پارک کوهستان نجف آباد در زمین های مجاور آن مراحل مطالعاتی و خاکبرداری اولیه خود را می گذارند و با اتمام طراحی سیستم دفع آبهای سطحی آن می توان به شروع […]

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت: به منظور افزایش سرانه فضای سبز شهرستان ساخت دومین فاز پارک کوهستان نجف آباد در زمین های مجاور آن مراحل مطالعاتی و خاکبرداری اولیه خود را می گذارند و با اتمام طراحی سیستم دفع آبهای سطحی آن می توان به شروع فاز اجرایی آن در آینده ای نزدیک امیدوار بود.

مهدی پور معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد ضمن اعلام این مطلب خاطر نشان کرد:« ایجاد پارک محلی در بافت های فرسوده، نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهری با استفاده از تکنولوژی های جدید و تهیه نقشه G.I.S، واکاری و هرس اصولی درختان موجود و پیش بینی ایجاد فضای سبز کافی در اطراف طرح های در دست برنامه ریزی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در زمینه نگهداری فضای سبز شهری به شمار می آید.»
ساخت مخزن۳ هزار و پانصد متر مکعبی در محل خزانه شهرداری دیگر مطلبی بود که مهدی پور با بر شمردن آن اظهار کرد:« با بهره برداری از این مخزن امکان استفاده از سیستم های آبیاری نوین در نگهداری فضای سبز شهری بیش از گذشته فراهم شده و دغدغه تامین آب مورد نیاز نیز تا حدودی مرتفع می شود.»
لازم به ذکر است که شهرداری نجف آباد در ماههای اخیر استفاده از پتانسیل های علمی دانشگاه آزاد جهت حل معضلات دفع آبهای سطحی و ترافیکی شهر را مورد توجه قرار داده که در همین خصوص نیز دانشگاه آزاد نجف آباد آمادگی خود برای گسترش همکاری های مذکور را اعلام کرده است.