پاسخی برای هیاهوی بررسی صلاحیت های انتخاباتی
پاسخی برای هیاهوی بررسی صلاحیت های انتخاباتی

از مدتها پیش بازار معرفی کاندیدا ها و رایزنی شخصیتها گرم شده بود و هرکسی در این کار زار  براساس احساس تکلیف تلاشی می نمود. واقعیت آن است کشور ما سازوکار انتخاباتی مخصوص به خود را دارد و همانند دیگر جوامع دموکراتیک برای سپردن مسولیت خطیر قانون گذاری و نظارت بر مجریان قانون شرایط و […]

از مدتها پیش بازار معرفی کاندیدا ها و رایزنی شخصیتها گرم شده بود و هرکسی در این کار زار  براساس احساس تکلیف تلاشی می نمود.

واقعیت آن است کشور ما سازوکار انتخاباتی مخصوص به خود را دارد و همانند دیگر جوامع دموکراتیک برای سپردن مسولیت خطیر قانون گذاری و نظارت بر مجریان قانون شرایط و ضوابط مشخص تعریف شده است و در این بین این ذکاوت اهل سیاست است که خود را با شرایط جامعه و قوانین موجود هماهنگ کنند و بتوانند از فیلترهای نظارتی عبور کنند .

اما برخی تصور میکنند ایران کشور رانت و رابطه است و شرایطی را که خود اینگونه بوجود آورده اند سعی در باور و قبولاندن آن دارند .

آنها سالیان سال است با نهادینه شدن فرهنگ ناپسند رابطه اهداف خود را به جلو برده اند و هرگز به عواقب خطر ناک این رویه نا ثواب فکر نکرده اند
این جماعت در دوران امام صاحب قدرت بودند و اغلب امور به دست آنها رفع و رجوع می گردید
و همین قدرت بی انتها باعث شد تا فراموش کنند که چه نوشته اند و چه را به تصویب رسانده اند

امروز که قانون مصوب سالهای دور ، گریبان یکه تازی های قلدر معاب آنه آنها را گرفته است فریاد وا اسلام سر میدهند
البته که چنین نیست و نخواهد بود
اگر هزار نفر ثبت نام کنند و تنها یک نفر شرایط لازم را داشته باشد
قطع یقین بایستی همان یک نفر تایید صلاحیت شود و بیش از آن حق الناس خواهد بود و این ظلم در حق اجتماع است

اشکال بزرگ سیاست مداران این دوران آن است که آنها زمانی را که باید به فکر کادر سازی و تربیت نیروی انسانی می بودند به دور خود سیم خاردار کشیده بودند و راه  ورود را کور کرده بودند به طوری که  از نگاه این عزیزان منجی بایستی حد اقل ۷۰ یا ۸۰ سال سن داشته باشد؟
آنها نه اینکه عاجز باشند از فهم این واقعیت بلکه چاره ای باقی نگذاشته اند

حلقه انسانی آنقدر تنگ و کوتاه است که کسی داخل آن جای نگرفته و انها مجبور هستند از بیماران جسمی و مالی و سیاسی برای پیش برد اهداف سیاست زده خود هزینه کنند و صد البته که این کهن سالان عرصه سیاست ممکن نیست که از دروازه تایید صلاحیت شورای نگهبان عبور کنند ؟
و ما ایرانی هستیم و از هر اتفاقی منفی ترین نوع برداشت را به دیگران مخابره میکنیم

هیچگاه کسی نمی گوید گزینه مطرح شده مشکل مالی دارد یا پرونده اقتصادی داشته و یا در عالم سیاست بیراهه رفته و با هزاران دلیل موجه دیگر که شورای نگهبان به استناد آن توانسته کسی را رد صلاحیت یا فاقد احراز صلاحیت تشخیص دهد

این روزها آزمون بزرگی خواهد بود برای آنهایی که ادعای قانون مداری دارند و برای نشستن بر صندلی نظارت تلاش میکنند

کسی که پا در این جاده قرار داده است  حتما فکر امروز را هم کرده و احتمال داده ممکن است نتواند از سد شورای نگهبان عبور کند

و امروز روز امتحان برای تمکین به قانون است
دوستان عزیز بایستی از اتفاقات درس عبرت گرفت و رها کرد منیت ها و دنیا طلبی ها را بایستی برای کادر سازی و نخبه پروری اقدامی عاجل و فوری به عمل آورد
سیاست میدان رزم پیران خمود و فرتوت نیست شیر شر زه میخواهد با هر اسم و رسمی که مردم می پسندند
اصولگرا باشد یا اصلاح طلب
میانه رو باشد یا مستقل
این مردم خواهند بود که تصمیم سازی میکنند

منبع:کانال تلگرامی”انتخابات نجف آباد و تیران و کرون”