پاسخ بیمارستان نجف آباد به انتقاد یک شهروند
پاسخ بیمارستان نجف آباد به انتقاد یک شهروند
چند روز پیش، یکی از شهروندان با ارسال پیامی، نسبت به ادغام بخش جراحی زنان و مردان در  بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد و مشترک بودن سرویس بهداشتی بیماران در این بخش انتقاد کرده بود. روابط عمومی بیمارستان به این انتقاد جواب داده است.

پاسخ بیمارستان نجف آباد به انتقاد یک شهروند

چند روز پیش، یکی از شهروندان با ارسال پیامی، نسبت به ادغام بخش جراحی زنان و مردان در  بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد و مشترک بودن سرویس بهداشتی بیماران در این بخش انتقاد کرده بود. روابط عمومی بیمارستان به این انتقاد جواب داده است.

«شهروند»:من هفته گذشته مدتی در بیمارستان منتظری بستری بودم. متاسفانه بخش جراحی زنان را با مردان را به دلایلی ادغام کرده بودند. سرویس بهداشتی ها مشترک بود که خودش از لحاظ اخلاقی و بهداشتی کار درستی نیست. حریم ها هم دیگه رعایت نمی شد و خانمها احساس آرامش نداشتند. یکی می گفت در حال تعمیریم و برخی دیگر می گفتند به مدیریت بگید حرف ما رو گوش نمی دهند چون مراجعه به بیمارستان کم شده بخش ها خلوت بوده ادغام کردند.

«روابط عمومی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد»: پیرامون گلایه ی مربوط به ادغام شدن بخشهای جراحی زنان ومردان در بیمارستان شهید محمد منتظری ومشکلات ایجاد شده، ضمن احترام به نظرات مراجعین لازم است به چند نکته اشاره گردد: با وجود خارج شدن بیمارستان شهید محمد منتظری از ریفرال (مرجع) بیماران کرونایی، پذیرش وخدمات دهی به مبتلایان به این بیماری در بخش جداگانه ای صورت می گیرد. این موضوع سبب انتقال تعدادی از همکاران پرستار جهت خدمت در این بخش شده است. ازسوی دیگرمحدود شدن اعمال جراحی به سبب عدم مراجعه بیماران به علت بیماری کرونا باعث گردید که دو بخش جراحی زنان و مردان به جهت خدمت رسانی بهتر، ادغام گردد. هر چند تقسیم اتاقهای موجود، به دو بخش زنان و مردان صورت گرفت ولی محدودیت سرویسهای بهداشتی باعث دلخوری مراجعین محترم گردیده است. البته این محدودیت در شیفتهای عصر و شب می باشد و بیماران در شیفت های صبح می توانند از سرویس های بهداشتی بخش مجاور استفاده کنند. ضمن عذر خواهی بابت این مشکل، امیدواریم با عادی شدن شرایط و تفکیک هر دو بخش، این معضل بر طرف گردد.

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

پاسخ بیمارستان نجف آباد به انتقاد یک شهروند