پایان هفت ماه شارژ ۵۳ میلیارد تومانی بن کارت کارمند شهرداری نجف آباد
پایان هفت ماه شارژ ۵۳ میلیارد تومانی بن کارت کارمند شهرداری نجف آباد

تورج سائد یکی از نیروهای شهرداری نجف آباد که از هفت ماه پیش تاکنون شاهد ارسال پیامکهای گردش مالی حساب بن کارت خود با موجودی بیش از ۵۳ میلیارد تومان بود،بالاخره در روزهای اخیر شاهد بازگشت حساب بانکی اش به وضعیت قبل بود.  سائد که در حال حاضر به عنوان یکی از نیروهای شرکت مدیریت […]

تورج سائد یکی از نیروهای شهرداری نجف آباد که از هفت ماه پیش تاکنون شاهد ارسال پیامکهای گردش مالی حساب بن کارت خود با موجودی بیش از ۵۳ میلیارد تومان بود،بالاخره در روزهای اخیر شاهد بازگشت حساب بانکی اش به وضعیت قبل بود.

L1402460556-175x235
 سائد که در حال حاضر به عنوان یکی از نیروهای شرکت مدیریت پسماند شهرداری مشغول فعالیت است، نزدیک به هفت ماه پیش و به دنبال دریافت گردش حساب خود متوجه شارژ ۵۳ میلیارد تومانی کارت خود شد ولی در این مدت تمامی این مبلغ به نوعی مسدود مانده بود.
وی که از جانبازان دوران دفاع مقدس نیز به شمار می رود در این خصوص می گوید:« کارمندان بانک دلیل این امر را بروز یک خطای کامپیوتری عنوان کردند و از رفع آن در کمترین زمان ممکن خبر دادند ولی این موضوع نزدیک به هفت ماه ادامه داشت و در این مدت من تنها امکان برداشت از موجودی خودم را داشتم.»

البته در طی این ماهها بعضا مبالغی نیز از شارژ اولیه ۵۳ میلیارد تومانی از حساب این کارمند شهرداری نجف آباد کسر شده که این امر موجودی کارت را در آخرین روزها و در زمان انجام مصاحبه ما به حدود ۵۱ میلیارد تومان رسانده است.

منبع خبر: najafabadnews.ir