پذیرش دانشگاه آزاد نجف آباد از کردستان عراق
پذیرش دانشگاه آزاد نجف آباد از کردستان عراق
ایسکا نیوز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می‌تواند از این پس از اقلیم کردستان عراق، دانشجو جذب کند و روابط و تعامل خود را با دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق در زمینه‌های مختلف توسعه دهد.

پذیرش دانشگاه آزاد نجف آباد از کردستان عراق

ایسکا نیوز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می‌تواند از این پس از اقلیم کردستان عراق، دانشجو جذب کند و روابط و تعامل خود را با دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق در زمینه‌های مختلف توسعه دهد.

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در نظام رتبه‌بندی بین‌المللی وبومتریک موفق به کسب امتیاز زیر ۲ هزار شوند، از سوی معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی به وزارت علوم اقلیم کردستان عراق معرفی می‌شوند. دانشگاه آزاد نجف آباد، جولای ۲۰۲۱ رتبه ۱۹۹۲ این رده بندی را کسب کرده بود.

پیش از این، دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مشهد نیز در فهرست پذیرش از کردستان عراق قرار گرفته بودند.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

پذیرش دانشگاه آزاد نجف آباد از کردستان عراق